در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

۷۵متراندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۱ ام بهمن , ۱۳۹۵
267 بازدید

آپارتمان اندیشه فاز۱فقطبا۱۱میلیون

کد ملک : 20
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 11میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام بهمن , ۱۳۹۵
271 بازدید

آپارتمان اندیشه با۱۳م

کد ملک : 19
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 12میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
269 بازدید

حتماببینید ۵۰متر اندیشه

کد ملک : 18
طبقه :
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 12میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام بهمن , ۱۳۹۵
265 بازدید

آپارتمان ۶۵ متر اندیشه فاز۱

کد ملک : 18
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 29میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 65متر
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۸ ام بهمن , ۱۳۹۵
258 بازدید

سند۶دانگ با۱۳میلیون دراندیشه

کد ملک : 17
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 13میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام بهمن , ۱۳۹۵
216 بازدید

آپارتمان اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۱۷ ام بهمن , ۱۳۹۵
251 بازدید

آپارتمان اندیشه۷۵متری

کد ملک : 16
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 50میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۷ ام بهمن , ۱۳۹۵
257 بازدید

سرمایه گذاری ملک با۱۳م باسودبالا

کد ملک : 15
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 13میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام بهمن , ۱۳۹۵
225 بازدید

با۲۷م بخرید ساکن شوید

کد ملک : 14
طبقه : 1
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 27میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام بهمن , ۱۳۹۵
224 بازدید

آپارتمان اندیشه با۱۳م

کد ملک : 13
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 13
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام بهمن , ۱۳۹۵
212 بازدید

آپارتمان ۱۲۰متری اندیشه

کد ملک : 12
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: میلیون264000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 120متری
خواب : 3
تاریخ ثبت : ۱۵ ام بهمن , ۱۳۹۵
200 بازدید

۶۵متر اندیشه با۴۰میلیون وسندشش دانگ

کد ملک : 11
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 40میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 60متر
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام بهمن , ۱۳۹۵
169 بازدید

آپارتمان نوساز با۱۹میلون

کد ملک : 10
طبقه : 1
وام : 45م دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 18میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۵ ام بهمن , ۱۳۹۵
226 بازدید

صاحب خانه شوید……………………………………

کد ملک : 9
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 13میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام بهمن , ۱۳۹۵
204 بازدید

با۱۱میلیون خانه دارشوید باسند۶دانگ

کد ملک : 8
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 11میلیون
نوع ملک :
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام بهمن , ۱۳۹۵
162 بازدید

آپارتمان اندیشه ۶۵متری

کد ملک : 7
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 35میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 65
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
179 بازدید

با۲۷میلیون بخرید ساکن شوید

کد ملک : 6
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون دارد
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 27میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
155 بازدید

سرمایه گذاری در اندیشه با۱۳م

کد ملک : 5
طبقه : 1.2.3.
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز1
مبلغ نقدی: 13میلیون
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
168 بازدید

آپارتمان ۶۰متری درحومه تهران

کد ملک : 2
طبقه : 1-2--3
وام : 50میلیون
آدرس : شهر اندیشه
مبلغ نقدی: 20میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60متر
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام دی , ۱۳۹۵
234 بازدید